Żłobek Zielona Droga

Kochamy i otaczamy opieką

Akademia Rozwoju Zielona Droga - Żłobek, Przedszkole, Strefa Rozwoju
Żłobek Zielona Droga
Żłobek Zielona Droga
  • tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności;
  • otaczamy maluszki ciepłą opieką i wsparciem;
  • tworzymy przestrzeń do rozwoju czynności samoobsługowych;
  • rozwijamy kompetencje społeczne dzieci tworząc odpowiednie sytuacje zabawowe oraz organizując spotkania z ciekawymi ludźmi oraz w miarę rozwoju – wycieczki tematyczne;
  • rozbudzamy i stymulujemy naturalną aktywność dziecka;
  • dbamy o rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego;
  • jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, codziennie wychodzimy na nasz własny plac zabaw, gdzie w sposób szczególny dbamy o rozwój i kondycję fizyczną dzieci.

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO ŻŁOBKA ZIELONA DROGA,
MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA AKADEMII!

Wspierają nas: