Żłobek Zielona Droga w Programie Maluch!

Żłobek Zielona Droga w Programie Maluch Plus!
Czesne 100 zł taniej do końca 2017 roku!

Program Maluch jest resortowym programem realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego cel to zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Żłobek „Zielona Droga” uzyskał dotację celowa na utworzenie w 2017 roku 15 miejsc opieki żłobkowej (więcej o Programie). Przyjmując dotację,zobowiązaliśmy się do  utrzymania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres 5 lat

Drugim elementem Programu jest dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej. Finansowanie to ma być w całości przełożone na zmniejszenie opłat ponoszonych przez Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka biorącego udział w Programie. Dofinansowanie w 2017 roku wynosi 100 zł dla dziecka we wszystkich miesiącach 2017 roku, w których żłobek funkcjonował (więcej o Ofercie).

Żłobek Zielona Droga w Programie Maluch
Żłobek Zielona Droga w Programie Maluch