Żłobek – Plan dnia


Żłobek Zielona Droga jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

Żłobek pracuje przez cały rok, za wyjątkiem  2-tygodniowej przerwy wakacyjnej oraz dni ustawowo wolnych.

Szczegóły oraz zasady pracy żłobka określają statut oraz regulaminy.

Ramowy plan dnia

Plan, zgodnie z nazwą, ma charakter ramowy, tj. stanowi podstawę organizacji czasu w Żłobu Zielona Droga
ale nie jest nadrzędny wobec dobra dziecka.
Może być elastycznie zmieniany w zależności od potrzeb dzieci, warunków zewnętrznych i wewnętrznych, „okazji” płynących z otoczenia.

7.00-8.30

8.30-9.15

9.15-11.00

11.00-11.30

11.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.15

14.15-15.15

15.15-15.45

15.45-17.00

Przyprowadzanie dzieci do żłobka

I część zajęć: rytmika, zabawy integrujące grupę, zajęcia i zabawy edukacyjne

II Śniadanie

Drzemka

Pobudka, czynności higieniczne

Obiad

II część zajęć: czytanie bajek, zajęcia językowe, zajęcia i zabawy plastyczne, manualne

Podwieczorek

Zajęcia i zabawy swobodne, odbiór dzieci przez rodziców

żłobek plan dnia
żłobek plan dnia