Wspieramy i rozwijamy

Każde dziecko wymaga wsparcia w rozwoju oraz rozwijaniu swoich indywidualnych talentów. W „Zielonej Drodze” dbamy o to, aby dziecko mogło znaleźć swoje mocne strony, a trudności, które napotka umiało w bezpieczny sposób rozwiązywać.

Mając na uwadze harmonijny rozwój każdego dziecka, stworzyliśmy Strefę Wsparcia Rozwoju, którą tworzą specjaliści w różnorakich dziedzinach: logopeda, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog.

Zielona Droga_przedszkole_żlobek_toruń_dziecko_rozwój

Obszary działania:

1. Konsultacje z kadrą przedszkola i żłobka.

2. Konsultacje z Rodzicami.

3. Obserwacja dziecka – indywidualnie, bądź w grupie rówieśniczej.

4. Stworzenie indywidualnego systemu wsparcia i edukacji dziecka.

5. Monitorowanie i stymulowanie całościowego rozwoju dziecka.

6. Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych (np. Wczesne Wspomaganie Rozwoju,
zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne, trening umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne)

7. Warsztaty dla Rodziców.

Akademia Rozwoju Zielona Droga - Żłobek, Przedszkole, Strefa Rozwoju
Zielona Droga_przedszkole_żlobek_toruń_ekologiczne

Standardem pracy w „Zielonej Drodze” są cykliczne spotkania kadry przedszkola i żłobka ze specjalistami Strefy Wsparcia Rozwoju
w celu opracowania indywidualnych, adekwatnych do potrzeb oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych.