Projekt EFS – „Wracam do pracy Zieloną Drogą”Żłobek Zielona Droga w Programie Maluch

Akademia Rozwoju „Zielona Droga” wraz
z Partnerami realizuje projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wracam do pracy Zieloną Drogą”


OPŁATA JUŻ OD 180 zł/miesiąc


O projekcie

  • Cel projektu: Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej 15 mieszkańcom gmin Toruń, Lubicz i Obrowo poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 15 miejsc w terminie do 30.04.2021
  • Wartość projektu/wartość dofinansowania: 1 049 995,20 zł/ 892 495,92 zł
  • Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kryteria formalne otrzymania dofinansowania

  • Miejsce zamieszkania: Gmina Toruń, Gmina Lubicz lub Gmina Obrowo
  • Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 12 miesięcy – 3 lata
  • Status osoby na rynku pracy: osoba pracująca aktywna zawodowo lub pracująca przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub bezrobotna (zarejestrowana w PUP) lub nieaktywna zawodowo (nie zarejestrowana w PUP, przebywająca na urlopie wychowawczym)

Dokumenty