Organizacja pracy – przedszkole


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

Przedszkole pracuje przez cały rok, za wyjątkiem 2-tygodniowej przerwy wakacyjnej oraz dni ustawowo wolnych.

Szczegóły oraz zasady pracy przedszkola określają statut oraz regulaminy.

RAMOWY PLAN DNIA

Plan, zgodnie z nazwą, ma charakter ramowy, tj. stanowi podstawę organizacji czasu w Akademii,
ale nie jest nadrzędny wobec dobra dziecka.
Może być elastycznie zmieniany w zależności od potrzeb dzieci, warunków zewnętrznych i wewnętrznych, „okazji” płynących z otoczenia.

7.00-8.30

8.30-8.45

8.45-9.15

9.15-10.15

10.15-10.30

10.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.30

12.30-14.00

14.00-14.30

14.30-14.45

14.45-16.00

16.00-17.00

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Przygotowanie do śniadania

Śniadanie

I część zajęć: rytmika, zabawy integrujące grupę, zajęcia i zabawy edukacyjne

II śniadanie

II część zajęć: zabawy ruchowe, ćwiczenia, zabawy i gry na świeżym powietrzu

Przygotowanie do obiadu

Obiad

Wyciszanie, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki, bajek, dżemka/leżakowanie

Pobudka, czynnosci pielęgnacyjne

Podwieczorek

III część zajęć: czytanie bajek, zajęcia językowe, zajęcia i zabawy plastyczne, manualne

Zajęcia i zabawy swobodne, odbiór dzieci przez rodziców

żłobek plan dnia
żłobek plan dnia
żłobek plan dnia