Kadra

Zielona Droga_przedszkole_żlobek_toruń_wykwalifikowana kadra_inga kuźma

INGA KUŹMA

Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany.  Autorka i organizatorka oddziałów integracyjnych dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu. Prezes Fundacji Wspomagania Rozwoju TU i TERAZ.  Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych. Członek Zespołu Strategicznego Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji powołanego przez Marszałka pana Piotra Całbeckiego na lata 2014 – 2020. Ukończyła m.in.: Studium Pedagogiczne, Studium Zarządzanie Oświatą oraz szereg szkoleń z zakresu diagnozy, terapii, a także doradztwa zawodowego.  Od 12 lat prowadzi własną praktykę psychologiczną. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi także szkolenia dla rodziców i nauczycieli.