Kadra

Zielona Droga_przedszkole_żlobek_toruń_wykwalifikowana kadra_inga kuźma

INGA KUŹMA

Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany.  Autorka i organizatorka oddziałów integracyjnych dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu. Prezes Fundacji Wspomagania Rozwoju TU i TERAZ.  Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych. Członek Zespołu Strategicznego Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji powołanego przez Marszałka pana Piotra Całbeckiego na lata 2014 – 2020. Ukończyła m.in.: Studium Pedagogiczne, Studium Zarządzanie Oświatą oraz szereg szkoleń z zakresu diagnozy, terapii, a także doradztwa zawodowego.  Od 12 lat prowadzi własną praktykę psychologiczną. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi także szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Zielona Droga_przedszkole_żlobek_toruń_wykwalifikowana kadra_karolina wiśniewska

Dr KAROLINA WIŚNIEWSKA

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika studiów dziennych magisterskich (Instytut Pedagogiki, kierunek pedagogika) oraz studiów dziennych doktoranckich zakończonych uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii (Wydział Filologiczny UMK), Podyplomowe Studia Neurologopedyczne (Uniwersytet Gdański) oraz Podyplomowe Studia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie). Jest adiunktem, nauczycielem akademickim w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu. Od 2015 prowadzi prywatną praktykę, Gabinet Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej i Wspierania Rozwoju EDULOG, który specjalizuje się w prowadzeniu zajęć w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, diagnozie i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej, zajęciach z Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz terapii dzieci z autyzmem.