Geneza powstania

Akademia Rozwoju Zielona Droga - Żłobek, Przedszkole, Strefa Rozwoju, Żłobek, Przedszkole zajęcia

„Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem”
Nick Vujicic 

Jestem mamą trójki dzieci – ich wychowanie i opieka przyniosły mi rzeczy, na które nie byłam do końca gotowa. A jednocześnie, w ostateczności, otworzyło na wiele nowego i dobrego. Przez ostatnie lata spotkałam na swej drodze wspaniałych specjalistów, ludzi z ogromnym doświadczeniem i wiedzą oraz co najważniejsze – pasją i radością działania. Połączyło nas wspólne marzenie –  marzenie o wartościowym miejscu, w którym każde dziecko będzie miało szanse na rozwój w ramach swojego indywidualnego potencjału. Miejscu, u którego podstaw będzie leżał szacunek oraz troska o drugiego człowieka. Miejscu, w którym każdy rodzic bez obaw i z ufnością będzie oddawał pod opiekę swoje dziecko… Realizacją tego marzenia jest Akademia Rozwoju „Zielona Droga”.