Inspirujemy i odkrywamy świat

W przedszkolu "Zielona Droga" inspirujemy i odkrywamy świat

Realizujemy zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz. U. z 24 lutego 2017 r. poz.356),
z poszanowaniem indywidualnego tempa rozwoju dziecka.

Realizujemy cele, które w przyszłości zaprocentują i uczynią z naszych obecnych przedszkolaków szczęśliwych, pewnych swoich umiejętności i świadomych możliwości uczniów.

Nasze cele:

  • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa;
  • szanowanie indywidualności;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
  • dawanie poczucia akceptacji, przynależności do grupy;
  • monitorowanie i stymulowanie całościowego rozwoju dziecka;
  • współpraca z Rodzicami w ramach Strefy Wsparcia Rozwoju;
  • wprowadzanie dobrych nawyków żywieniowych;
  • dbanie o rozwój i kondycję fizyczną dzieci poprzez ruch na świeżym powietrzu oraz odpowiednią i zbilansowaną dietę,
  • dbanie o rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Akademia Rozwoju Zielona Droga - Żłobek, Przedszkole, Strefa Rozwoju
Zielona Droga_przedszkole_żlobek_toruń_dziecko_radoś
Żłobek Zielona Droga